03/06/2012

Spuštění webu Klubu

Posted in Informace na 17:02 od annalmeida

POKRAČOVÁNÍ NA http://www.kcsp.pt

24/05/2012

Letní tábor pro děti českých krajanů na Sázavě

Posted in Informace na 18:29 od annalmeida

Česko-anglický letní tábor pro děti českých krajanů s výukou českého jazyka a gramatiky – pro děti od 9 do 17 let a pro celé rodiny s dětmi.

Termín: 2.7. – 11.7. 2012

Místo: Areál u řeky Sázavy (s učebnou, jídelnou, volejbalovým hřištěm a bazénem)

Cena: 5 980,- Kč

V ceně je zahrnuta: 5x denně strava, ubytování, pitný režim, učitelé českého jazyka a táboroví vedoucí, táborový program, využití venkovního bazénu, vzdělávací výlet na zámek Konopiště

Děti budou rozděleny podle úrovně jazykových znalostí – s dětmi kromě českých zkušených vedoucích s pedagogickým vzděláním a s dokonalou znalostí angličtiny budou pracovat i rodilí mluvčí –  tábor má vždy tematické zaměření a táborové hry, do kterých budou zapojeny všechny děti podle svých schopností – na táboře je vždy kvalifikovaný zdravotník vybavený léky a zdravotnickými  potřebami

Sraz všech účastníků bude přímo na místě – Chocerady u Prahy (29km) dne 2.7. 2012 (místo a čas bude upřesněn na našich stránkách), ale je též možnost vyzvednout dítětě za předem dohodnutých podmínek

Kontakt: Jana Lightburn, mobil: +420 775 614 778, e-mail: j.lightburn@seznam.cz

Více informací: www.vikendovekurzyanglictiny.cz

23/05/2012

Setkání českých a slovenských krajanů 2/6/2012

Posted in Informace na 22:18 od annalmeida

Vážení krajané,

velvyslankyně České Republiky v Portugalsku Markéta Šarbochová

a velvyslanec Slovenské republiky v Portugalsku Jaroslav Jarúnek

srdečně zvou Vás a Vaše blízké na setkání českých a slovenských krajanů, které se bude konat v sobotu 2-6-2012 v 15 hod., na adrese Rua Gonçalo Velho Cabral, 17 – Restelo, Lisabon.

Účast je třeba potvrdit do 31.5. na tel. 213001012 či 213583300 nebo e-mail emb.lisbon@mzv.sk nebo  lisbon@embassy.mzv.cz

13/03/2012

Vzdělávací kurzy pro krajany – přihlášky do 15/3

Posted in Informace na 15:34 od annalmeida

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Kurz českého jazyka pro krajany – 4 týdenní kurz češtiny (bohatý mimoškolní program: besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety)

Studijní pobyty na českých vysokých školách – jeden či dva semestry (český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie)

Zájemci vyplní online formulář dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT (www.dzs.cz) a vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku s jednou kopií, doporučením krajanského sdružení (anna.almeida@post.cz) a stanoviskem Velvyslanectví České republiky odevzdá na velvyslanectví do 15. března.

04/03/2012

Přeměna Klubu na občanské sdružení

Posted in Informace na 20:50 od annalmeida

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku se oficiálně zaregistroval u portugalského Registo Nacional de Pessoas Colectivas jako neziskové občanské sdružení.

Dne 4. 3. 2012 zahájil novou etapu činnosti valnou hromadou, která schválila stanovy, interní předpisy a plán činnosti na rok 2012.

Valná hromada také zvolila členy vedení Klubu (Adriana Havrilová, Anna Almeidová, Hana Pereira, Petr Přibyl a Veronika Duarte) a členy kontrolního výboru Klubu (Linda Fernandes, Maia Santos a Petra Sviderová).

Dokumenty přijaté valnou hromadou: Stanovy ¦ Interní předpisy ¦ Plán činnosti na rok 2012

20/02/2012

Valná hromada Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku

Posted in Informace na 15:17 od annalmeida

VALNÁ HROMADA KLUBU ČECHŮ A SLOVÁKŮ V PORTUGALSKU

4. 3.2012

v 15 hod.

Fábrica do Braço de Prata, Lisabon Mapa

19/12/2011

Václav Havel

Posted in Informace na 11:15 od annalmeida

02/06/2011

Letní tábor na Moravě pro české děti žijící v zahraničí

Posted in Informace na 10:57 od annalmeida

Letní tábor 2011

Česká škola bez hranic pořádá 4. roč. letního tábora v České republice, v termínu od 31.7. do 6.8. 2011.

Tábor se bude konat v ekologickém středisku Sluňákov v Horce nad Moravou (Olomouc)

Určeno pro děti od 6 let

Cena: 4 500,- Kč nebo 187 € (zahrnuje pobyt, stravu, pojištění odpovědnosti za škodu, výtvarné potřeby pro veškeré aktivity, výlety, vstupné na akce mimo tábor, dopravu na výlety, kvalifikovaný personál)

Několik posledních míst! Přihláška a další info zde

27/05/2011

Setkání českých krajanů 4/6/2011

Posted in Informace na 09:49 od annalmeida

Vážení čeští krajané,

velvyslankyně České Republiky v Portugalsku Markéta Šarbochová a pracovníci velvyslanectví Vás srdečně zvou na setkání krajanů, v sobotu 4. června 2011 v 15 hod., na adrese Rua Gonçalo Velho Cabral, 17 – Restelo, Lisabon.

Účast je třeba potvrdit e-mailem na adresu: lisbon@embassy.mzv.cz

29/04/2011

Česká komunita v Algarve

Posted in Informace na 11:13 od annalmeida

Česká komunita v Algarve se aktivně sdružila kolem Honorárního konzulátu ve Faru. Navštivte jejich www!

Následující stránka